Advertisement
Advertisement

Tài liệu tham khảo

VSDIC
Hà Nội Ẩm thực - Món ăn 2006


Cách làm ký hiệu

Tay phải chụm đưa lên bên mép miệng phải. Tay phải chụm, đưa tay ra trước rồi đẩy tay lên đồng thời bung mở các ngón tay ra.
Advertisement


Advertisement