Tài liệu tham khảo

Dự án IDEODanh mục từ vựng thuộc bản quyền của Dự án giáo dục trẻ Điếc trước tuổi đến trường (IDEO)
Chịu trách nhiệm về nội dung: Trung tâm nghiên cứu và thúc đẩy văn hóa Điếc, trường đại học Đồng Nai, Biên Hòa

Thành Phố Hồ Chí Minh Ẩm thực - Món ăn Danh Từ 2016


Tiếng anh: cookies

Cách làm ký hiệu

Bàn tay phải làm theo hình vẽ. Đặt bàn tay tư thế nằm ngang trước miệng. Lòng bàn tay hướng vào trong. Hai ngón tay đặt cạnh khóe miệng. Khuỷu tay hơi giở lên.

Ký Hiệu đồng / gần nghĩa ở vùng miền khác