Advertisement
Advertisement

Tài liệu tham khảo

Dự án IDEODanh mục từ vựng thuộc bản quyền của Dự án giáo dục trẻ Điếc trước tuổi đến trường (IDEO)
Chịu trách nhiệm về nội dung: Trung tâm nghiên cứu và thúc đẩy văn hóa Điếc, trường đại học Đồng Nai, Biên Hòa

Thành Phố Hồ Chí Minh Động Từ Hành động 2016


Tiếng anh: tell (you tell me)

Cách làm ký hiệu

"Các ngón tay phải chụm lại như hình vẽ. Đưa bàn tay lên cao ngang miệng và cách xa miệng khoảng nửa mét. Lòng bàn tay hướng vào trong. Đẩy bàn tay vào trong đồng thời bung các ngón tay ra."
Advertisement


Advertisement