Advertisement
Advertisement

Tài liệu tham khảo

VSDIC
Cần Thơ Thời tiết 2006


Cách làm ký hiệu

Tay phải xòe, hướng lòng bàn tay ra trước, các ngón tay cong cong rồi xoay cổ tay một vòng và ngửa lòng bàn tay lên đồng thời miệng phồng thồi vào lòng bàn tay phải. Sau đó bàn tay phải khép ngửa, các đầu ngón tay cong lên rồi lắc lắc bàn tay.Sau đó bàn tay phải khép úp giữa tầm ngực rồi uốn gợn sóng đồng thời di chuyển tay sang phải.
Advertisement

Ký Hiệu đồng / gần nghĩa ở vùng miền khácAdvertisement