Advertisement
Thành Phố Hồ Chí Minh Danh Từ Đồ vật 2016

Bạn hãy kéo xuống dưới để xem thêm chi tiết về từ ngữ này

Tin Tức Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Phần mềm quản lý nhân viên bán hàng
Từ đồng nghĩa: đồ bào
Tiếng anh: shave tool

Cách làm ký hiệu

"Bàn tay trái làm theo hình vẽ sau rồi đặt trước bụng. Lòng bàn tay hướng xuống dưới. Tay phải làm theo hình dạng sau. Đặt 2 ngón tay phải chạm vào cổ tay trái rồi kéo ra phía đầu ngón tay. Lập lại thêm 1 lần. "
Tài liệu tham khảo

Dự án IDEODanh mục từ vựng thuộc bản quyền của Dự án giáo dục trẻ Điếc trước tuổi đến trường (IDEO)
Chịu trách nhiệm về nội dung: Trung tâm nghiên cứu và thúc đẩy văn hóa Điếc, trường đại học Đồng Nai, Biên Hòa

Ký Hiệu cùng phân loại Danh Từ

đau bụng
colic

Hà Nội Danh Từ Sức khỏe - Bộ phận cơ thể
2016

Tay phải làm như hình bên. chỉ tay vào bụng. Sau đó đặt tay trước ngực. Lòng bàn tay hướng về bên trái. Ngón tay hướng thẳng lên trên. Co nhẹ ngón tay vài l


Xem Video
chôm chôm
rambutan

Thành Phố Hồ Chí Minh Danh Từ Thực Vật
2016

"Bàn taytrái làm như hình vẽ 1 rồi đặt nằm úp trước bụng. Bàn tay phải làm theo hình vẽ 2 rồi đặt các ngón tay chạm vào lưng bàn tay trái. Kéo tay phải l


Xem Video

Ký Hiệu cùng phân loại Đồ vật

bát hương

Hà Nội Đồ vật
2006

Bàn tay trái nắm hờ, đặt ngang trước ngực. Bàn tay phải nắm, chỉa ngón trỏ ra đặt bên nắm tay trái rồi vẽ một vòng tròn trên nắn tay trái. Sau đó hai bà


Xem Video
khuôn đúc

Bình Dương Đồ vật
2006

Hai tay xòe, các ngón tay cong, đặt ngửa hai tay ra trước rồi đưa tay phải đặt vào lòng bàn tay trái rồi nhấc tay phải ra ngoài.


Xem Video
quần áo

Bình Dương Đồ vật Trang phục
2006

Chỉ cụ thể vào quần và áo.


Xem Video


Ký Hiệu đồng / gần nghĩa Thành Phố Hồ Chí Minh

đường một chiều

Bình Dương Giao Thông
2006

Hai tay khép, đưa ra trước hai bên tầm ngực, hai lòng bàn tay hướng vào nhau (với một khoảng cách vừa phải), rồi cùng đẩy 2 tay thẳng ra trước. Sau đó tay ph


Xem Video
xe lôi

Cần Thơ Giao Thông
2006

Hai tay nắm úp, đưa ra phía trước, tay phải đặt cao hơn tay trái rồi tay phải vặn nhấn cổ tay đẩy nắm tay lên một chút.Sau đó tay trái khép, đặt tay giữa t


Xem Video
xe tang

Cần Thơ Giao Thông
2006

Hai tay nắm đưa ngửa hai tay ra trước rồi đẩy tay phải ra đồng thời thụt tay trái vào rồi đẩy hoán đổi tay một lần nữa.Sau đó hai bàn tay khép, lòng bàn t


Xem VideoAdvertisement

Advertisement

Nhà Tài Trợ

Our Sponsors

Be Ready Academy Vietnam