Advertisement
Advertisement

Tài liệu tham khảo

Dự án IDEODanh mục từ vựng thuộc bản quyền của Dự án giáo dục trẻ Điếc trước tuổi đến trường (IDEO)
Chịu trách nhiệm về nội dung: Trung tâm nghiên cứu và thúc đẩy văn hóa Điếc, trường đại học Đồng Nai, Biên Hòa

Thành Phố Hồ Chí Minh Câu hỏi Thời Gian 2016


Tiếng anh: how long?

Cách làm ký hiệu

"Tay trái nắm lại như hình vẽ rồi đặt nằm úp xuống trước ngực, sao cho cẳng tay song song với thân mình.. Tay phải làm như hình vẽ rồi đặt cổ tay phải chạm vào cổ tay trái. Lòng bàn tay hướng về phía trước. Sau đó, xoay cổ tay từ ngoài vào trong đến khi lòng bàn tay hướng vào trong người thì dừng lại. "
Advertisement


Advertisement