Advertisement
Advertisement

Tài liệu tham khảo

Dự án IDEODanh mục từ vựng thuộc bản quyền của Dự án giáo dục trẻ Điếc trước tuổi đến trường (IDEO)
Chịu trách nhiệm về nội dung: Trung tâm nghiên cứu và thúc đẩy văn hóa Điếc, trường đại học Đồng Nai, Biên Hòa

Thành Phố Hồ Chí Minh Câu hỏi 2016


Tiếng anh: how much/ how many?

Cách làm ký hiệu

"Các ngón tay phải chụm lại như hình vẽ. Bàn tay để ngửa trước bụng. Đẩy nhẹ bàn tay lên đồng thời bung các ngón tay ra. Chân mày nhướng lên. "
Advertisement


Advertisement