Advertisement
Advertisement

Tài liệu tham khảo

Dự án IDEODanh mục từ vựng thuộc bản quyền của Dự án giáo dục trẻ Điếc trước tuổi đến trường (IDEO)
Chịu trách nhiệm về nội dung: Trung tâm nghiên cứu và thúc đẩy văn hóa Điếc, trường đại học Đồng Nai, Biên Hòa

Thành Phố Hồ Chí Minh Câu hỏi Tiền bạc 2016
Advertisement


Từ đồng nghĩa: nhiêu tiền?
Tiếng anh: how much money?

Cách làm ký hiệu

"Các ngón tay phải chụm lại như hình vẽ. Đặt tay trước ngực. Lòng bàn tay hướng lên. Ngón cái chạm và trượt nhẹ qua 2 ngón trỏ và giữa 2 lần. "

Advertisement


Advertisement