Advertisement
Advertisement

Tài liệu tham khảo

Dự án IDEODanh mục từ vựng thuộc bản quyền của Dự án giáo dục trẻ Điếc trước tuổi đến trường (IDEO)
Chịu trách nhiệm về nội dung: Trung tâm nghiên cứu và thúc đẩy văn hóa Điếc, trường đại học Đồng Nai, Biên Hòa

Thành Phố Hồ Chí Minh Hành động 2016


Cách làm ký hiệu

"Hai tay làm theo hình vẽ sau. Hai tay đặt song song ngang thân mình. Lòng bàn tay hướng xuống. Các đầu ngón tay hướng ra ngoài. Kéo 2 tay chéo qua nhau. "
Advertisement

Ký Hiệu đồng / gần nghĩa ở vùng miền khácAdvertisement