Tài liệu tham khảo

Dự án IDEODanh mục từ vựng thuộc bản quyền của Dự án giáo dục trẻ Điếc trước tuổi đến trường (IDEO)
Chịu trách nhiệm về nội dung: Trung tâm nghiên cứu và thúc đẩy văn hóa Điếc, trường đại học Đồng Nai, Biên Hòa

Thành Phố Hồ Chí Minh Danh Từ Thực Vật 2016


Từ đồng nghĩa: ngô
Tiếng anh: corn

Cách làm ký hiệu

"Bàn tay phải làm giống hình vẽ. Đặt bàn tay ngang và cách miệng 1 đốt ngón tay. Lòng bàn tay hướng vào người. Đầu ngón tay hướng sang trái. Xoay cổ tay sao cho lòng bàn hướng ra ngoài. "