Advertisement
Advertisement

Tài liệu tham khảo

Dự án IDEODanh mục từ vựng thuộc bản quyền của Dự án giáo dục trẻ Điếc trước tuổi đến trường (IDEO)
Chịu trách nhiệm về nội dung: Trung tâm nghiên cứu và thúc đẩy văn hóa Điếc, trường đại học Đồng Nai, Biên Hòa

Thành Phố Hồ Chí Minh Danh Từ Thực Vật 2016
Advertisement


Từ đồng nghĩa: cải bắp
Tiếng anh: cabbage

Cách làm ký hiệu

"Hai bàn tay làm theo hình vẽ bên. Tay trái đặt nằm ngửa trước ngực. Bàn tay phải đặt bên ngoài, phía ngón cái của tay trái và chạm vào ngón cái và trỏ sau đó chuyển qua bên phải chạm vào các ngón còn lại."

Advertisement


Advertisement