Advertisement
Advertisement

Tài liệu tham khảo

VSDIC
Hà Nội Tính cách - Tính chất 2006


Cách làm ký hiệu

Tay phải nắm vào cổ tay trái. Sau đó, tay phải nắm, chỉa ngón trỏ ra trước rồi đập mạnh tay xuống.
Advertisement


Advertisement