Tài liệu tham khảo

Dự án IDEODanh mục từ vựng thuộc bản quyền của Dự án giáo dục trẻ Điếc trước tuổi đến trường (IDEO)
Chịu trách nhiệm về nội dung: Trung tâm nghiên cứu và thúc đẩy văn hóa Điếc, trường đại học Đồng Nai, Biên Hòa

Thành Phố Hồ Chí Minh Động Từ Hành động 2016


Tiếng anh: to compel/ to oblige

Cách làm ký hiệu

"Bàn tay trái nắm lại và đặt nằm úp trước bụng. Các đầu ngón tay hướng ra ngoài, hơi chếch sang trái. Tay phải làm theo hình dạng sau Bàn tay phải để phía trên và cách tay trái khoảng 1 ngón tay. Lòng bàn tay hướng xuống đất. Tay phải đánh xuống và nắm lấy bàn tay trái."

Ký Hiệu đồng / gần nghĩa ở vùng miền khác