Advertisement
Advertisement

Tài liệu tham khảo

Dự án IDEODanh mục từ vựng thuộc bản quyền của Dự án giáo dục trẻ Điếc trước tuổi đến trường (IDEO)
Chịu trách nhiệm về nội dung: Trung tâm nghiên cứu và thúc đẩy văn hóa Điếc, trường đại học Đồng Nai, Biên Hòa

Thành Phố Hồ Chí Minh Động Từ Hành động 2016


Từ đồng nghĩa: khởi đầu
Tiếng anh: to start/ to begin

Cách làm ký hiệu

"Tay phải làm như hình vẽ. Đưa tay lên trán bên phải sao cho ngón trỏ và ngón giữa chạm vào trán (tư thế chào). Sau đó đẩy bàn tay bật lên trên và ra ngoài sao cho cẳng tay vẫn giữ nguyên. Lòng bàn tay lúc này hướng ra ngoài"
Advertisement


Advertisement