Advertisement
Advertisement

Tài liệu tham khảo

Dự án IDEODanh mục từ vựng thuộc bản quyền của Dự án giáo dục trẻ Điếc trước tuổi đến trường (IDEO)
Chịu trách nhiệm về nội dung: Trung tâm nghiên cứu và thúc đẩy văn hóa Điếc, trường đại học Đồng Nai, Biên Hòa

Hà Nội Động Từ Hành động 2016


Từ đồng nghĩa: khởi đầu
Tiếng anh: to start/ to begin

Cách làm ký hiệu

Bàn tay trái làm theo hình 1 rồi để bàn tay dựng đứng. Lòng bàn tay hướng sang phải. Bàn tay phải làm theo hình 2 rồi dùng ngón trỏ đánh phớt nhẹ vào đầu ngón cái.
Advertisement


Advertisement