Advertisement
Advertisement

Tài liệu tham khảo

Dự án IDEODanh mục từ vựng thuộc bản quyền của Dự án giáo dục trẻ Điếc trước tuổi đến trường (IDEO)
Chịu trách nhiệm về nội dung: Trung tâm nghiên cứu và thúc đẩy văn hóa Điếc, trường đại học Đồng Nai, Biên Hòa

Toàn Quốc Danh Từ Số đếm 2016


Tiếng anh: seven

Cách làm ký hiệu

Bàn tay phải làm theo hình vẽ. Bắp tay để xuôi theo thân mình. Giơ tay lên cao hơn vai một chút. Lòng bàn tay hướng ra phía trước.
Advertisement

Ký Hiệu đồng / gần nghĩa ở vùng miền khácAdvertisement