Advertisement
Advertisement

Tài liệu tham khảo

Dự án IDEODanh mục từ vựng thuộc bản quyền của Dự án giáo dục trẻ Điếc trước tuổi đến trường (IDEO)
Chịu trách nhiệm về nội dung: Trung tâm nghiên cứu và thúc đẩy văn hóa Điếc, trường đại học Đồng Nai, Biên Hòa

Thành Phố Hồ Chí Minh Thời Gian Trạng từ 2016


Từ đồng nghĩa: ngay lúc này
Tiếng anh: now/ at the moment

Cách làm ký hiệu

"Hai bàn tay làm như hình vẽ. Hai bắp tay áp sát thân. Hai cẳng tay vuông góc với bắp tay, đặt ngang eo, song song với nhau. Hai bàn tay ngửa và đầu ngón tay hướng ra ngoài. Sau đó, giở nhẹ 2 cẳng tay lên xuống 2 lần."
Advertisement


Advertisement