Advertisement
Advertisement

Tài liệu tham khảo

Dự án IDEODanh mục từ vựng thuộc bản quyền của Dự án giáo dục trẻ Điếc trước tuổi đến trường (IDEO)
Chịu trách nhiệm về nội dung: Trung tâm nghiên cứu và thúc đẩy văn hóa Điếc, trường đại học Đồng Nai, Biên Hòa

Thành Phố Hồ Chí Minh Động Từ Giao Thông Hành động 2016


Tiếng anh: to fly ( a helicopter)

Cách làm ký hiệu

"Bàn tay trái làm theo hình vẽ sau rồi giơ lên sao cho cẳng tay nằm ngang và song song với mặt đất. Bàn tay phải thì làm theo hình dạng bên rồi đặt lên trên, chạm vào bàn tay trái. Di chuyển 2 tay cùng lúc lên đến ngang đầu. Trong khi di chuyển, các ngón tay của bàn tay phải rung nhẹ. "
Advertisement


Advertisement