Advertisement
Advertisement

Tài liệu tham khảo

Dự án IDEODanh mục từ vựng thuộc bản quyền của Dự án giáo dục trẻ Điếc trước tuổi đến trường (IDEO)
Chịu trách nhiệm về nội dung: Trung tâm nghiên cứu và thúc đẩy văn hóa Điếc, trường đại học Đồng Nai, Biên Hòa

Thành Phố Hồ Chí Minh Động Từ Hành động 2016


Từ đồng nghĩa: kết thúc
Tiếng anh: to close/ to end

Cách làm ký hiệu

"Hai bàn tay làm theo hình vẽ bên. Bắp tay áp sát thân mình. Hai tay giơ thẳng đứng, cao ngang vai. Xoay 2 bàn tay lại hướng vào trong người đồng thời kéo 2 tay vào cho đến khi 2 tay chạm nhau."
Advertisement


Advertisement