Advertisement
Advertisement

Tài liệu tham khảo

Dự án IDEODanh mục từ vựng thuộc bản quyền của Dự án giáo dục trẻ Điếc trước tuổi đến trường (IDEO)
Chịu trách nhiệm về nội dung: Trung tâm nghiên cứu và thúc đẩy văn hóa Điếc, trường đại học Đồng Nai, Biên Hòa

Thành Phố Hồ Chí Minh Sức khỏe - Bộ phận cơ thể Tính Từ 2016


Từ đồng nghĩa: ốm
Tiếng anh: sick/ ill

Cách làm ký hiệu

"Tay trái nắm lại như hình vẽ và giơ lên ngang bụng. Lòng bàn tay hướng lên. Tay phải làm như hình vẽ . Đặt 2 ngón tay phải chạm vào cổ tay trái."
Advertisement


Advertisement