Advertisement
Advertisement

Tài liệu tham khảo

VSDIC
Hà Nội Sức khỏe - Bộ phận cơ thể 2006


Cách làm ký hiệu

Tay trái nắm đưa ngửa ra trước, tay phải nắm chừa ngón trỏ và ngón giữa ra úp lên cổ tay trái. Sau đó các ngón tay phải chúm, chỉa ngón trỏ lên đặt tay ngay mép miệng phải rồi đưa tay ra ngòai.
Advertisement


Advertisement