Advertisement
Advertisement

Tài liệu tham khảo

Dự án IDEODanh mục từ vựng thuộc bản quyền của Dự án giáo dục trẻ Điếc trước tuổi đến trường (IDEO)
Chịu trách nhiệm về nội dung: Trung tâm nghiên cứu và thúc đẩy văn hóa Điếc, trường đại học Đồng Nai, Biên Hòa

Thành Phố Hồ Chí Minh Danh Từ Sức khỏe - Bộ phận cơ thể Vị trí - Nơi chốn 2016
Advertisement


Tiếng anh: a hospital

Cách làm ký hiệu

Hai bàn tay làm cùng hình dạng như hình vẽ sau. Đặt 2 ngón tay của 2 bàn tay theo hình chữ thập. Tay phải trên, tay trái ở dưới.Đưa 2 tay lên chạm vào giữa trán. Hai lòng bàn tay hướng ra ngoài.

Advertisement


Advertisement