Tài liệu tham khảo

Dự án IDEODanh mục từ vựng thuộc bản quyền của Dự án giáo dục trẻ Điếc trước tuổi đến trường (IDEO)
Chịu trách nhiệm về nội dung: Trung tâm nghiên cứu và thúc đẩy văn hóa Điếc, trường đại học Đồng Nai, Biên Hòa

Hà Nội Danh Từ Vị trí - Nơi chốn 2016


Tiếng anh: a hospital

Cách làm ký hiệu

Hai tay làm theo hình dạng bên rồi đặt các đầu ngón tay chạm nhau như hình mái nhà. Sau đó bàn tay phải làm theo hình dạng bên rồi vẽ hình chữ thập lên trán.