Advertisement
Advertisement

Tài liệu tham khảo

Dự án IDEODanh mục từ vựng thuộc bản quyền của Dự án giáo dục trẻ Điếc trước tuổi đến trường (IDEO)
Chịu trách nhiệm về nội dung: Trung tâm nghiên cứu và thúc đẩy văn hóa Điếc, trường đại học Đồng Nai, Biên Hòa

Thành Phố Hồ Chí Minh Danh Từ Thiên nhiên 2016


Tiếng anh: water fern

Cách làm ký hiệu

"Hai bàn tay chụm lại như hình vẽ Đặt hai bàn tay cạnh nhau trước bụng.Lòng bàn tay hướng lên. Di chuyển hai bàn tay sang 2 phía ngược nhau."
Advertisement


Advertisement