Advertisement
Advertisement

Tài liệu tham khảo

Dự án IDEODanh mục từ vựng thuộc bản quyền của Dự án giáo dục trẻ Điếc trước tuổi đến trường (IDEO)
Chịu trách nhiệm về nội dung: Trung tâm nghiên cứu và thúc đẩy văn hóa Điếc, trường đại học Đồng Nai, Biên Hòa

Thành Phố Hồ Chí Minh Danh Từ Đồ vật 2016
Advertisement


Tiếng anh: a gas stove

Cách làm ký hiệu

"Hai tay làm theo hình vẽ bên Đặt 2 tay nằm úp trước bụng. Đầu ngón tay hướng ra ngoài. Xoay 2 cổ tay cùng vào trong đồng thời 2 lần."

Advertisement


Advertisement