Advertisement
Advertisement

Tài liệu tham khảo

Dự án IDEODanh mục từ vựng thuộc bản quyền của Dự án giáo dục trẻ Điếc trước tuổi đến trường (IDEO)
Chịu trách nhiệm về nội dung: Trung tâm nghiên cứu và thúc đẩy văn hóa Điếc, trường đại học Đồng Nai, Biên Hòa

Thành Phố Hồ Chí Minh Các quốc gia Danh Từ Vị trí - Nơi chốn 2016


Tiếng anh: Belgium

Cách làm ký hiệu

"Hai bàn tay làm theo hình vẽ bên. Hai tay giơ thẳng đứng, cao ngang mặt. Lòng bàn tay hướng ra ngoài.Nhấp nhấp bàn tay 2 lần "
Advertisement


Advertisement