Advertisement
Advertisement

Tài liệu tham khảo

Dự án IDEODanh mục từ vựng thuộc bản quyền của Dự án giáo dục trẻ Điếc trước tuổi đến trường (IDEO)
Chịu trách nhiệm về nội dung: Trung tâm nghiên cứu và thúc đẩy văn hóa Điếc, trường đại học Đồng Nai, Biên Hòa

Thành Phố Hồ Chí Minh Danh Từ Thực Vật 2016


Tiếng anh: a pumpkin

Cách làm ký hiệu

"Hai tay làm theo hình 1 Hai tay giơ thẳng đứng cao ngang miệng. Hai lòng bàn tay đối nhau. Hai đầu ngón giữa chạm vào nhau."
Advertisement


Advertisement