Advertisement
Advertisement

Tài liệu tham khảo

Dự án IDEODanh mục từ vựng thuộc bản quyền của Dự án giáo dục trẻ Điếc trước tuổi đến trường (IDEO)
Chịu trách nhiệm về nội dung: Trung tâm nghiên cứu và thúc đẩy văn hóa Điếc, trường đại học Đồng Nai, Biên Hòa

Thành Phố Hồ Chí Minh Danh Từ Vị trí - Nơi chốn 2016
Advertisement


Tiếng anh: beach

Cách làm ký hiệu

"Tay phải làm như hình vẽ Đặt tay lên cạnh khóe miệng bên phải sao cho ngón trỏ chạm vào khóe miệng. Hướng lòng bàn tay hơi xéo về bên trái."

Advertisement


Advertisement