Advertisement
Advertisement

Tài liệu tham khảo

Dự án IDEODanh mục từ vựng thuộc bản quyền của Dự án giáo dục trẻ Điếc trước tuổi đến trường (IDEO)
Chịu trách nhiệm về nội dung: Trung tâm nghiên cứu và thúc đẩy văn hóa Điếc, trường đại học Đồng Nai, Biên Hòa

Thành Phố Hồ Chí Minh Động Từ Hành động 2016


Tiếng anh: to deform

Cách làm ký hiệu

"Hai tay làm theo hình dạng bên. Hai tay đưa cao lên ngang mặt. Tay phải dưới. Tay trái trên.Hai lòng bàn tay hướng vào mặt. Lắc 2 tay qua lại cùng lúc rồi giữ lại trước mặt. Miệng hơi bạnh ra. "
Advertisement

Ký Hiệu đồng / gần nghĩa ở vùng miền khácAdvertisement