Advertisement
Advertisement

Tài liệu tham khảo

Dự án IDEODanh mục từ vựng thuộc bản quyền của Dự án giáo dục trẻ Điếc trước tuổi đến trường (IDEO)
Chịu trách nhiệm về nội dung: Trung tâm nghiên cứu và thúc đẩy văn hóa Điếc, trường đại học Đồng Nai, Biên Hòa

Thành Phố Hồ Chí Minh Động Từ Hành động 2016


Tiếng anh: acknowledge

Cách làm ký hiệu

Bàn tay phải làm theo hình dạng bên. Ngón tay chỉ lên trán. Lòng bàn tay hướng xuống. Đánh tay ra phía trước. Đầu ngón tay hướng ra ngoài.
Advertisement


Advertisement