Advertisement
Advertisement

Tài liệu tham khảo

Dự án IDEODanh mục từ vựng thuộc bản quyền của Dự án giáo dục trẻ Điếc trước tuổi đến trường (IDEO)
Chịu trách nhiệm về nội dung: Trung tâm nghiên cứu và thúc đẩy văn hóa Điếc, trường đại học Đồng Nai, Biên Hòa

Thành Phố Hồ Chí Minh Động Từ Hành động 2016


Từ đồng nghĩa: tặng
Tiếng anh: give

Cách làm ký hiệu

"Hai bàn tay làm theo hình dạng bên. Hai tay đặt nằm ngửa trước ngực, sát vào nhau. Đầu ngón tay hướng ra ngoài. Giữ 2 tay chạm nhau và đưa ra phía trước và đi lên. Đầu hơi cúi xuống"
Advertisement


Advertisement