Advertisement
Advertisement

Tài liệu tham khảo

Dự án IDEODanh mục từ vựng thuộc bản quyền của Dự án giáo dục trẻ Điếc trước tuổi đến trường (IDEO)
Chịu trách nhiệm về nội dung: Trung tâm nghiên cứu và thúc đẩy văn hóa Điếc, trường đại học Đồng Nai, Biên Hòa

Thành Phố Hồ Chí Minh Động Từ Hành động Xã hội 2016


Tiếng anh: demonstate

Cách làm ký hiệu

Bàn tay phải nắm lại rồi nâng bắp tay song song với mặt đất, cao ngang vai. Cẳng tay gần như nằm ngang. Lòng bàn tay hướng ra ngoài. Đưa cẳng tay lên cao rồi hạ xuống. Làm 2 lần.
Advertisement

Ký Hiệu đồng / gần nghĩa ở vùng miền khácAdvertisement