Advertisement
Advertisement

Tài liệu tham khảo

Dự án IDEODanh mục từ vựng thuộc bản quyền của Dự án giáo dục trẻ Điếc trước tuổi đến trường (IDEO)
Chịu trách nhiệm về nội dung: Trung tâm nghiên cứu và thúc đẩy văn hóa Điếc, trường đại học Đồng Nai, Biên Hòa

Thành Phố Hồ Chí Minh Tính cách - Tính chất Tính Từ 2016


Tiếng anh: equal

Cách làm ký hiệu

"Hai bàn tay cùng làm theo hình dạng bên. Hai tay đưa cao ngang cằm, đặt đối xứng nhau. Lòng bàn tay hướng vào nhau. Các đầu ngón tay chạm vào nhau 2 lần. "
Advertisement


Advertisement