Thành Phố Hồ Chí Minh Tính cách - Tính chất Tính Từ 2018


Tiếng anh: calm

Cách làm ký hiệu

Tay ký hiệu chữ B, lòng bàn tay hướng xuống, đặt trước ngực, tay di chuyển nhẹ xuống ngang bụng trên 2 lần.