Advertisement
Advertisement

Tài liệu tham khảo

Dự án IDEODanh mục từ vựng thuộc bản quyền của Dự án giáo dục trẻ Điếc trước tuổi đến trường (IDEO)
Chịu trách nhiệm về nội dung: Trung tâm nghiên cứu và thúc đẩy văn hóa Điếc, trường đại học Đồng Nai, Biên Hòa

Thành Phố Hồ Chí Minh Tính cách - Tính chất Tính Từ 2016


Tiếng anh: dishonest/ tricky

Cách làm ký hiệu

Bàn tay phải làm theo hình bên rồi để tay thẳng đứng trước mặt. Lòng bàn tay hướng ra ngoài. Xoay cổ tay vào trong cho lòng bàn tay hướng vào mặt. Môi dưới bĩu ra.
Advertisement


Advertisement