Advertisement
Advertisement

Tài liệu tham khảo

Dự án IDEODanh mục từ vựng thuộc bản quyền của Dự án giáo dục trẻ Điếc trước tuổi đến trường (IDEO)
Chịu trách nhiệm về nội dung: Trung tâm nghiên cứu và thúc đẩy văn hóa Điếc, trường đại học Đồng Nai, Biên Hòa

Thành Phố Hồ Chí Minh Động Từ Hành động 2016
Advertisement


Từ đồng nghĩa: vứt/ giục
Tiếng anh: throw away

Cách làm ký hiệu

Bàn tay phải nắm lại theo hình vẽ bên rồi để trước ngực. Lòng bàn tay hướng ra. Các đầu ngón tay hơi nghiêng sang trái. Đánh tay qua phải đồng thời bung các ngón tay ra.

Advertisement


Advertisement