Advertisement
Advertisement

Tài liệu tham khảo

Dự án IDEODanh mục từ vựng thuộc bản quyền của Dự án giáo dục trẻ Điếc trước tuổi đến trường (IDEO)
Chịu trách nhiệm về nội dung: Trung tâm nghiên cứu và thúc đẩy văn hóa Điếc, trường đại học Đồng Nai, Biên Hòa

Thành Phố Hồ Chí Minh Con vật Danh Từ 2016


Từ đồng nghĩa: bọ cạp
Tiếng anh: a scorpion

Cách làm ký hiệu

Tay trái làm theo hình vẽ 1 rồi giơ tay thẳng đứng, cao ngang mặt. Lòng bàn tay hướng ra ngoài. Bàn tay phải làm theo hình 2 rồi để tay nằm ngửa ở gần mông. Sau đó kéo tay đánh cong lên phía trước và đặt úp xuống phía trước bụng.
Advertisement

Ký Hiệu đồng / gần nghĩa ở vùng miền khácAdvertisement