Advertisement
Advertisement

Tài liệu tham khảo

Dự án IDEODanh mục từ vựng thuộc bản quyền của Dự án giáo dục trẻ Điếc trước tuổi đến trường (IDEO)
Chịu trách nhiệm về nội dung: Trung tâm nghiên cứu và thúc đẩy văn hóa Điếc, trường đại học Đồng Nai, Biên Hòa

Thành Phố Hồ Chí Minh Danh Từ Quân sự 2016


Từ đồng nghĩa: chiến sĩ/ lính
Tiếng anh: soldier

Cách làm ký hiệu

Hai bàn tay nắm lại theo hình vẽ bên. Đặt 2 tay nằm úp lên ngực trái. Tay phải nằm ở trên tay trái nằm ở dưới. Hai tay đấm nhẹ vào ngực 2 lần.
Advertisement


Advertisement