Advertisement
Advertisement

Tài liệu tham khảo

Dự án IDEODanh mục từ vựng thuộc bản quyền của Dự án giáo dục trẻ Điếc trước tuổi đến trường (IDEO)
Chịu trách nhiệm về nội dung: Trung tâm nghiên cứu và thúc đẩy văn hóa Điếc, trường đại học Đồng Nai, Biên Hòa

Thành Phố Hồ Chí Minh Danh Từ Khác 2016


Tiếng anh: part

Cách làm ký hiệu

Bàn tay trái làm theo hình dạng bên rồi giơ thẳng đứng cao ngang cổ. Lòng bàn tay hướng sang trái. Bàn tay phải xòe ra rồi đặt chạm vào đầu ngón trỏ trái. Lòng bàn tay hướng xuống. Sau đó, kéo tay đi qua các đầu ngón tay dọc xuống cạnh bàn tay.
Advertisement


Advertisement