Advertisement
Advertisement

Tài liệu tham khảo

Dự án IDEODanh mục từ vựng thuộc bản quyền của Dự án giáo dục trẻ Điếc trước tuổi đến trường (IDEO)
Chịu trách nhiệm về nội dung: Trung tâm nghiên cứu và thúc đẩy văn hóa Điếc, trường đại học Đồng Nai, Biên Hòa

Thành Phố Hồ Chí Minh Danh Từ Thực Vật 2016


Tiếng anh: avocado

Cách làm ký hiệu

"Bàn tay trái làm theo hình vẽ 1 rồi đặt tay trái nằm ngửa trước bụng. Các đầu ngón tay hướng ra ngoài hơi chếch sang phải. Bàn tay phải làm theo hình dạng 2 rồi đưa các ngón tay phải chạm vào lòng bàn tay trái rồi kéo lên như nạo bơ."
Advertisement


Advertisement