Advertisement
Advertisement

Tài liệu tham khảo

Dự án IDEODanh mục từ vựng thuộc bản quyền của Dự án giáo dục trẻ Điếc trước tuổi đến trường (IDEO)
Chịu trách nhiệm về nội dung: Trung tâm nghiên cứu và thúc đẩy văn hóa Điếc, trường đại học Đồng Nai, Biên Hòa

Thành Phố Hồ Chí Minh Động Từ Hành động Thể dục - Thể thao 2016


Tiếng anh: to swim

Cách làm ký hiệu

"Hai bàn tay làm như hình vẽ. Hai tay quơ như động tác bơi sải Tay phải trướctay trái sau. Mỗi tay làm 1 lần. Hai tay không giơ cao quá mặt."
Advertisement


Advertisement