Tài liệu tham khảo

Dự án IDEODanh mục từ vựng thuộc bản quyền của Dự án giáo dục trẻ Điếc trước tuổi đến trường (IDEO)
Chịu trách nhiệm về nội dung: Trung tâm nghiên cứu và thúc đẩy văn hóa Điếc, trường đại học Đồng Nai, Biên Hòa

Toàn Quốc Số đếm 2016


Tiếng anh: four

Cách làm ký hiệu

Ngón cái tay phải co lại chạm vào lòng bàn tay. Bốn ngón còn lại duỗi thẳng, dang ra. Lòng bàn tay hướng ra phía trước.