Advertisement
Advertisement

Tài liệu tham khảo

Dự án IDEODanh mục từ vựng thuộc bản quyền của Dự án giáo dục trẻ Điếc trước tuổi đến trường (IDEO)
Chịu trách nhiệm về nội dung: Trung tâm nghiên cứu và thúc đẩy văn hóa Điếc, trường đại học Đồng Nai, Biên Hòa

Thành Phố Hồ Chí Minh Danh Từ Đồ vật 2016


Tiếng anh: a sinker/ a washbowl

Cách làm ký hiệu

"Hai tay làm theo hình dạng bên rồi đặt nằm ngửa gần nhau trước bụng. Các đầu ngón tay hướng ra ngoài. Kéo 2 tay vòng lên trên theo đường cong đến ngang bằng vai thì chuyển 2 tay thành hình dạng sau Sau đó, đặt 2 tay gần nhau, phía trước mặt. Lòng bàn tay hướng vào mặt. Đầu ngón tay hướng lên. Kéo 2 tay theo vòng tròn cùng chiều kim đồng hồ."
Advertisement


Advertisement