Advertisement
Advertisement

Tài liệu tham khảo

Dự án IDEODanh mục từ vựng thuộc bản quyền của Dự án giáo dục trẻ Điếc trước tuổi đến trường (IDEO)
Chịu trách nhiệm về nội dung: Trung tâm nghiên cứu và thúc đẩy văn hóa Điếc, trường đại học Đồng Nai, Biên Hòa

Thành Phố Hồ Chí Minh Danh Từ Đồ chơi trẻ em 2016
Advertisement


Từ đồng nghĩa: trái banh
Tiếng anh: a ball

Cách làm ký hiệu

Hai bàn tay làm theo hình vẽ bên rồi giơ 2 tay cao ngang mặt và đặt gần nhau. Lòng bàn tay hướng ra ngoài. Ngón cái và ngón trỏ của 2 tay chạm nhau. Sau đó, kéo 2 tay ra 2 phía, theo vòng tròn, đi xuống dưới và để 2 cạnh bàn tay chạm nhau.

Advertisement


Advertisement