Advertisement
Advertisement

Tài liệu tham khảo

Dự án IDEODanh mục từ vựng thuộc bản quyền của Dự án giáo dục trẻ Điếc trước tuổi đến trường (IDEO)
Chịu trách nhiệm về nội dung: Trung tâm nghiên cứu và thúc đẩy văn hóa Điếc, trường đại học Đồng Nai, Biên Hòa

Thành Phố Hồ Chí Minh Danh Từ Thể dục - Thể thao 2016


Tiếng anh: table tennis

Cách làm ký hiệu

Bàn tay phải xòe ra rồi giơ cao ngang ngực. Lòng bàn tay hướng vào trong. Đầu ngón tay hướng sang trái. Kéo cẳng tay lên trên theo hơi xéo ra ngoài. Làm 2 lần.
Advertisement


Advertisement