Advertisement
Advertisement

Tài liệu tham khảo

Dự án IDEODanh mục từ vựng thuộc bản quyền của Dự án giáo dục trẻ Điếc trước tuổi đến trường (IDEO)
Chịu trách nhiệm về nội dung: Trung tâm nghiên cứu và thúc đẩy văn hóa Điếc, trường đại học Đồng Nai, Biên Hòa

Hà Nội Danh Từ Thể dục - Thể thao 2016
Advertisement


Tiếng anh: table tennis

Cách làm ký hiệu

Tay trái làm theo hình 1 tung lên cao (như ném bóng) rồi hạ xuống. Tay phải xòe ra rồi đặt nằm úp và kéo từ ngang hông phải lên đến vai bên trái.

Advertisement


Advertisement