Advertisement
Advertisement

Tài liệu tham khảo

Dự án IDEODanh mục từ vựng thuộc bản quyền của Dự án giáo dục trẻ Điếc trước tuổi đến trường (IDEO)
Chịu trách nhiệm về nội dung: Trung tâm nghiên cứu và thúc đẩy văn hóa Điếc, trường đại học Đồng Nai, Biên Hòa

Thành Phố Hồ Chí Minh Danh Từ Đồ chơi trẻ em 2016
Advertisement


Tiếng anh: a balloon

Cách làm ký hiệu

Hai tay làm theo hình 1 rồi đặt đối xứng nhau trước miệng. Hai lòng bàn tay hướng vào nhau. Kéo 2 tay ra 2 phía đồng thời bung các ngón tay rộng ra như hình 2. Hai má phồng ra.

Advertisement

Ký Hiệu đồng / gần nghĩa ở vùng miền khácAdvertisement