Advertisement
Advertisement

Tài liệu tham khảo

Dự án IDEODanh mục từ vựng thuộc bản quyền của Dự án giáo dục trẻ Điếc trước tuổi đến trường (IDEO)
Chịu trách nhiệm về nội dung: Trung tâm nghiên cứu và thúc đẩy văn hóa Điếc, trường đại học Đồng Nai, Biên Hòa

Thành Phố Hồ Chí Minh Danh Từ Thể dục - Thể thao 2016
Advertisement


Tiếng anh: baseball

Cách làm ký hiệu

Hai tay cùng nắm lại rồi đặt nối tiếp nhau.Tay phải trên;tay trái nằm gần cổ tay phải.Hai lòng bàn tay hướng vào nhau.Hai tay đưa cao lên vai phải.Đánh 2 tay xuống và xéo qua bên trái.

Advertisement

Ký Hiệu đồng / gần nghĩa ở vùng miền khácAdvertisement