Advertisement
Advertisement

Tài liệu tham khảo

Dự án IDEODanh mục từ vựng thuộc bản quyền của Dự án giáo dục trẻ Điếc trước tuổi đến trường (IDEO)
Chịu trách nhiệm về nội dung: Trung tâm nghiên cứu và thúc đẩy văn hóa Điếc, trường đại học Đồng Nai, Biên Hòa

Thành Phố Hồ Chí Minh Danh Từ Thể dục - Thể thao 2016


Tiếng anh: volleyball

Cách làm ký hiệu

Hai tay cùng để nằm ngửa. Các đầu ngón tay hướng ra ngoài. Tay phải nắm lấy tay trái. Hai tay đánh lên trên. Sau đó chuyển 2 tay theo hình dạng bên rồi để 2 tay gần nhau, cao trên đầu. Hai ngón cái chạm nhau. Lòng bàn tay hướng lên. Gập 2 cổ tay xuống đồng thời.
Advertisement


Advertisement