Advertisement
Advertisement

Tài liệu tham khảo

Dự án IDEODanh mục từ vựng thuộc bản quyền của Dự án giáo dục trẻ Điếc trước tuổi đến trường (IDEO)
Chịu trách nhiệm về nội dung: Trung tâm nghiên cứu và thúc đẩy văn hóa Điếc, trường đại học Đồng Nai, Biên Hòa

Thành Phố Hồ Chí Minh Danh Từ Thể dục - Thể thao 2016
Advertisement


Tiếng anh: soccer/ footbal

Cách làm ký hiệu

Bàn tay trái xòe ra như hình vẽ sau và đặt nằm úp, ngang trước bụng. Các đầu ngón tay hướng sang phải. Khuỷu tay hơi nâng lên.

Advertisement


Advertisement